article banner
Nyheter

Lånegarantiordningen forlenges til 30. juni 2021

Finansdepartementet har besluttet at garantiordningen for lån til bedrifter forlenges til 30. juni 2021.

 

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetskrise som følge av koronapandemien. Små og mellomstore bedrifter kan låne opptil 50 millioner kroner. Større bedrifter kan låne opptil 150 millioner kroner under ordningen.

 

Det åpnes også for at garanterte lån kan ha en løpetid på inntil seks år.

 

I tillegg er det besluttet å gjenopprette Statens obligasjonsfond med en ramme på inntil 50 milliarder kroner. Tiltaket er rettet mot større norske selskaper, uavhengig av bransje, og skal forvaltes av Folketrygdfondet.