article banner
Nyheter

Regjeringspartiene og FrP enige om nye koronatiltak

I forrige uke la regjeringen frem forslag om flere nye tiltak i forbindelse med koronapandemien, deriblant en ny kompensasjonsordning for virksomheter med stort omsetningsfall. Regjeringen og Frp har blitt enige om rammene for kompensasjonsordningen samt flere andre tiltak.

Ny kompensasjonsordning

Regjeringens forslag som ble fremlagt forrige uke er justert ved at kompensasjonsgraden økes fra 60 til 70 prosent for månedene september og oktober 2020, fra 70 til 85 prosent i november og desember 2020 og fra 70 til 80 prosent i perioden januar og februar 2021.

Samtidig økes maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern fra 50 til 80 millioner kroner.

Regjeringen skal også utvikle forslag til en ny modell for kompensasjon for perioden etter februar dersom smittesituasjonen tilsier det.

Se også vår nyhetssak om regjeringens forslag fra forrige uke her hvor øvrige vilkår for kompensasjonsordningen er omtalt.

Andre tiltak det er enighet om

Avtalen mellom regjeringspartiene og FrP omfatter blant annet også følgende forhold: 

  • Fortsatt redusert momssats - Den reduserte satsen fra 12 % til 6 % på lav moms videreføres fram til 1. juli 2021.

 

  • Betalingsutsettelse skatt - Utsatt oppstart for innbetaling av avdrag på ordningen for utsatt skatt til 1. april. Regjeringen skal og vurdere behovet for en ytterligere forlengning av ordningen med utsettelse av skatteinnbetalinger.
  • Kultur, event og reiseliv - Utvide den midlertidige støtteordningen for publikumsåpne arrangementer slik at den dekker arrangementer med 350 eller flere deltakere. Sette av 350 millioner kroner til styrking av omstillingsordningen for reiselivet basert på eventbransjens behov.
  • Statlig lånegaranti - Forlenge ordningen med statlig garanterte lån for små og mellomstore bedrifter ut første halvår 2021 og øke tilskuddssatsen i låne- og tilskuddsordningen fra 40% til 60%. 
  • PakkereiserRegjeringen skal komme tilbake med vurderinger av forslag til tiltak for å bidra til at garantimarkedet for pakkereisearrangørene fungerer i 2021.
  • Sykepenger - Videreføring av midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær frem til 31. mars 2021. 
  • Dagpenger - Videreføring av høyere kompensasjonsgrad i dagpengeordningen frem til 31. mars 2021. 
  • En kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell. 

Videreføring av det midlertidige regelverket for omsorgspenger knyttet til koronapandemien frem til 30. juni 2021, og doble kvoter med omsorgspenger i 2021.