article banner
Nyheter

Krav om SAF-T regnskapsfil – utsettelse grunnet koronapandemien

Fra og med bokføringsperioder som begynner 1. januar 2020 eller senere, må bokføringspliktig kunne produsere en fil fra regnskapssystemet i SAF-T-format ved forespørsel fra skattemyndighetene. Virksomheter som ikke får på plass dette i tide må eventuelt søke om dispensasjon. I en prinsipputtalelse sier Skattedirektoratet nå at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom man blir forsinket grunnet koronapandemien.

Bakgrunn

For merverdiavgiftspliktige virksomheter er første tidspunkt for når Skatteetaten kan be om en SAF-T regnskapsfil ved en kontroll, 10. april 2020.

I visse begrensede tilfeller kan det gis tidsbegrenset dispensasjon/utsettelse fra kravet om SAF-T format. Dette må i så fall den bokføringspliktige søke om.

Ikke krav om å søke dispensasjon

Koronapandemien har medført at mange virksomheter og systemleverandører har fått umiddelbare produksjons- og kapasitetsproblemer, som følge av karantener, permitteringer, mv. Dette kan også ha fått stor innvirkning på virksomhetenes tilpasning og programmering av SAF-T regnskap.

Skattedirektoratet sier nå at det ikke er nødvendig å søke om dispensasjon dersom forsinkelsen skyldes uforutsette kapasitetsproblemer grunnet koronapandemien. Det forutsettes imidlertid at arbeidet med SAF-T regnskap ferdigstilles så snart det er praktisk mulig.

Er det andre forhold enn koronapandemien som er årsak til forsinkelsen, må det imidlertid søkes om dispensasjon på vanlig måte.

Hele prinsipputtalelsen kan du lese her.