article banner
Grant Thornton Informerer 4/21

Grant Thornton Informerer 4/21

Madeleine Rande Madeleine Rande

Vi i Grant Thornton har et sterkt fokus på mennesker og kultur, og vi jobber hele tiden for å utvikle ansattreisen hos oss. Vi ser nå at den nye normalen inneholder en hybridordning hvor ansatte veksler mellom hjemmekontoret og arbeidsplassen. Det gjør at vi som arbeidsgiver må tilpasse oss for å tilrettelegge for våre ansatte.


En slik hybridordning krever blant annet at ansatte får mer handlingsrom, som igjen gjør at vi må tilrettelegge for at ansatte kan lede seg selv. For å lede seg selv er det viktig at man selv tar ansvar for egen situasjon og utvikling. En viktig rolle for ledere i dag blir derfor å drive med superledelse, som innebærer å påvirke ansatte til å gjøre nødvendige selvrefleksjoner og støtte og tilrettelegge for selvbestemmelse og gi ansvaret tilbake til
den ansatte. Dette krever selvfølgelig også at den ansatte selv legger inn en innsats og tar dette ansvaret.


Det at ansatte er involverte og ansvarlige for egne valg og for egen utvikling kan føre til at de opplever mer eierskap og mestring som igjen kan føre til bedre prestasjoner. Her kan vi trekke en parallell til toppidretten i Norge, hvor det nemlig er en sterk kultur for selvledelse. Selvledelse kan være en av hovedgrunnene til at Norge er verdens beste idrettsnasjon i forhold til folketall. Om du vil lese mer om selvledelse kan du lese Frode Andersens artikkel «Nøkkelen til suksess – led deg selv».


Denne hybridordningen krever også god støtte og oppfølging av ansatte. Det blir viktig for ledere å skape tillit, være inkluderende, vise omtanke og motivere.

Det å skape tilhørighet og vise at de ansatte er en del av organisasjonen blir også ekstremt viktig i den nye normalen. At ledere lykkes med superledelse, altså å få sine ansatte til å lede seg selv vil bli avgjørende for å beholde ansatte i tiden fremover. Vår avdeling innen People & Culture kan bistå deg og din bedrift med å legge til rette for den nye hybridhverdagen. Bare ta kontakt med oss om dette hadde vært interessant å høre mer om.

Du kan også lese mer om superledelse og hvordan man tilrettelegger for den nye hverdagen senere i dette nummeret av GT informerer.

God lesning!

Madeleine Rande
People & Culture
Grant Thornton Norge