article banner
Skatt

Hvilke skatteregler gjelder for gaver?

Lars Pløen Lars Pløen

Det nærmer seg jul og i den forbindelse er det mange arbeidsgivere som ønsker å gi en gave til de ansatte. Gaver kan også være aktuelt i andre sammenhenger i forbindelse med arbeidsforhold. Her er en oversikt over skattereglene som gjelder for gaver.

Julegaver og andre gaver til ansatte

Gaver til ansatte, som er annet enn penger og som gis etter en generell ordning i virksomheten,  er skattefri for arbeidstaker når verdien ikke overstiger kr 2 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Beløpsgrensen er foreslått øket til kr 5 000 fra 2021.

Arbeidsgiver kan kreve skattemessig fradrag for kostnaden.

Gave fra tredjeparter - nytt fra og med 2019

Den skattefrie beløpsgrensen på kr 2 000 gjelder nå også for gaver (kan ikke være pengegaver) som ansatte mottar fra tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser). Det er ikke noe krav om at gaven gis etter en generell ordning.

Beløpsgrensen på kr 2 000 gjelder samlet for gaver fra egen arbeidsgiver og gaver fra tredjeparter. 

Gaver gitt i forbindelse med jubileer og andre spesielle anledninger

Type gave

Beløp (inkl. mva)

Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år

kr 8 000

Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25

kr 4 000

Arbeidstaker gifter seg

kr 4 000

Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år

kr 4 000

Arbeidstaker slutter etter minimum 10 år i bedriften eller går av med pensjon

kr 4 000

Andre gaver (julekurv mv.) i løpet av året

kr 2 000

 

Gaver til veldedige formål 

Det er kun pengegaver til visse frivillige organisasjoner som er fradragsberettiget for giver. Et vilkår for fradragsretten er at organisasjonen som mottar pengegaven rapporterer gavebeløpet elektronisk til Skatteetaten.

Gaver til forretningsforbindelser

Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke skattemessig fradragsberettiget for giveren. Enkle oppmerksomhetsgaver med verdi under kr 270, for eksempel blomster, konfekt, kan gis med skattemessig fradrag til forretningsforbindelser. Det gis imidlertid kun fradrag for merverdiavgift for gaver med verdi opptil kr 100.

Erkjentlighetsgave (som ikke er avtalt/forutsatt vederlag, ikke er pengegave og med verdi under kr 500) for enkeltstående arbeidsprestasjoner utført av andre enn bedriftens ansatte, f.eks. foredrag, anses ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren.