article banner
Skatt

Ny skattemelding i 2020

Ny skattemelding i 2020

De fleste lønnsmottakere og pensjonister vil motta en helt ny skattemelding fra og med i år. Skattemeldingen vil ikke ligge i Altinn, men i en egen portal hos Skatteetaten. På sikt skal ordningen også gjelde for næringsdrivende.

Alle får ikke skattemeldingen samtidig

En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Skattemeldingene blir sendt ut puljevis i tidsperioden 18 – 31 mars. Innen 1. april skal alle ha mottatt skattemeldingen.

Du får beskjed fra Skatteetaten enten på sms eller e-post når din skattemelding er tilgjengelig og du kan gå inn og sjekke den.

Hva er nytt

Den nye skattemeldingen vil ikke være tilgjengelig i Altinn, men i en egen ny portal på Skatteetatens nettsider som heter Min skatt.

Skattemeldingen vil se helt annerledes ut enn slik vi kjenner den fra før.

Det vil ikke være nummererte poster slik som tidligere. Disse er nå erstattet med temaer som hører naturlig sammen. Temaene er som følger:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Personlige forhold

Det første bildet du får opp viser din foreløpige beregnede skatt og hvor mye du eventuelt har til gode eller må betale i restskatt. Dersom du gjør endringer i skattemeldingen ved å legge til/fjerne inntekts-/fradrags-/formuesposter, vil skatteberegningen fortløpende bli oppdatert.

Dersom du har behov for å foreta endringer klikker du deg inn på det aktuelle temaet, og det vil komme opp en dialogboks hvor du legger inn nye opplysninger, eller fjerner opplysninger som er feil. Du kan også klikke på ikoner som gir deg veiledning om utfyllingen innenfor det enkelte tema, og du vil få beskjed dersom du må legge inn ytterligere opplysninger.

Det vil ikke lenger være et eget generelt felt hvor du kan legge inn tilleggsopplysninger eller laste opp vedlegg. Det vil kun være mulig å gjøre dette under enkelte av temaene i skattemeldingen. Dersom du ønsker å sende inn vedlegg utover det løsningen tillater, må du enten gjøre det ved å benytte Skatteetatens kontaktskjema, eller levere skattemeldingen i det gamle formatet i Altinn.

Leveringsfrist

Leveringsfristen vil være den samme som tidligere, 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Tidligere skatteoppgjør

Det nye skatteoppgjøret kan være klart allerede i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen i den nye ordningen. Du vil da også motta eventuelt tilgodebeløp tidligere. Følgende betingelser må imidlertid være oppfylt:

 • Du må bruke ny skattemelding og ikke gammelt format i Altinn
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Du må ha skatt til gode
 • Du kan ikke ha ubetalte krav
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Får du restskatt, vil betalingsfristene for dette ikke endres. Betalingsfristene vil være som tidligere, 20. august og 24. september.

Fortsatt mulig å levere i Altinn

Dersom du ønsker å bruke skattemeldingen i det gamle formatet i Altinn i stedet for den nye løsningen, kan du fortsatt gjøre det. Du må da logge deg inn i den nye løsningen på Min skatt, og velge å bli ført over til Altinn. Skattemeldingen i Altinn vil være tilgjengelig fra 31. mars.

Noen vil fortsatt få skattemeldingen i gammelt format i Altinn

Selv om de fleste lønnstakere og pensjonister får den nye skattemeldingen, vil mange i 2020 fremdeles motta skattemeldingen i gammelt format. Dette gjelder for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. De vil få skattemelding i gammelt format fra 31. mars enten digitalt eller på papir i postkassen.