article banner
Nyheter

Bevegelige helligdager – Kan du nok om reglene?

Bevegelige helligdager er de hellig- og høytidsdagene som havner på ulike tidspunkt fra år til år. De havner noen år på hverdager som normalt ville vært arbeidsdager og andre år på lørdag eller søndag. Det er ofte uklart hvordan slike dager skal behandles lønnsmessig.

Man må inn i to ulike regelverk – regelverket rundt arbeidstid (arbeidsmiljøloven) og regelverket rundt type lønn (timelønnet vs. månedslønn) når riktig behandling skal vurderes.

Disse dagene er bevegelige helligdager i Norge:

  • 1. nyttårsdag
  • 1. og 2. juledag
  • Skjærtorsdag
  • Langfredag
  • 1. og 2. påskedag
  • Pinse
  • Kristi himmelfartsdag
  • 1. mai
  • 17. mai
  1. mai og 17. mai er de eneste dagene hvor det er lovfestet rett til betaling. For de resterende dagene må krav på betaling følge av avtale.

Grant Thornton kan bistå deg og din bedrift med spørsmål knyttet til bevegelige helligdager.