article banner
Nyhetsbrev

Frister i årsoppgjøret

Anne Jorun Oldereid Anne Jorun Oldereid

Frister i årsoppgjøret
I forbindelse med avleggelse av regnskap og ligningspapir, er det en rekke frister å forholde seg til. Her kommer en kort oversikt over enkelte av disse:

Frist for avleggelse av ligningspapirer:
Hovedfristen for å levere inn Skattemelding (tidligere Selvangivelsen) for selskap og næringsdrivende er 31. mai 2017. Ser dere at denne fristen ikke kan rekkes, kan dere selv enkelt søke om forlenget frist i Altinn. Dette gjøres under Skjema og tjenester – velge skjemaet RF 1114 Søknad om utsatt frist for levering av skattemelding– næring. Søknadsfristen er 31. mai og normalt gis utsettelse med to uker.

Frist for innsendelse av ligningspapirene for regnskapspliktige med avvikende regnskapsår er den samme som om foretakets regnskapsår hadde fulgt kalenderåret. Skattemelding og næringsoppgave skal omfatte det regnskapsåret som ble avsluttet i foregående kalenderår. For regnskapsår som f.eks. avsluttes 1. februar 2017, vil leveringsfristen være 31. mai 2018. Husk at kontrolloppstillingen uansett skal følge kalenderåret.

For lønnstakere og pensjonister er fristen for å levere forhåndsutfylt Skattemelding 30. april 2017, også disse kan søke om utsettelse via eget skjema.

Hvis fristene for innlevering av ligningspapirer ikke overholdes, vil tvangsmulkt påløpe.

Frist for avleggelse av regnskap:
Regnskapet skal fastsettes av den ordinære generalforsamlingen innen 6 måneder etter regnskapsårets utløp, det vil si at dersom selskapet har balansedag 31. desember 2016, er det frist for fastsettelse av regnskapet 30. juni 2017. Årsregnskapet skal leveres inn til Brønnøysund via Altinn senest 31. juli 2017. Forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.

Ved avvikende regnskapsår er fristen for fastsettelse av regnskapet fortsatt 6 måneder etter balansedagen, og fristen for å levere inn regnskapet blir da en måned etter regnskapet er fastsatt.  Forsinkelsesgebyr ved for sen innsending løper fra 1. august dersom regnskapsåret er avsluttet på en dato fra 1. juli til 31. desember. Er regnskapsåret avsluttet på en dato fra 1. januar til 30. juni, løper gebyret fra 1. februar påfølgende år, jf. Regnskapsloven § 8-3.