article banner
skatt

Nye krav til arbeidsavtalen fra 1. juli 2024

Det innføres nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtalen må inneholde fra 1. juli 2024. Kravene kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven, og skal bidra til tydeligere og mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Nedenfor er noen av de nye kravene til hva arbeidsavtalen skal inneholde:

Arbeidssted
Hvis arbeidstakeren ikke har fast arbeidssted, skal avtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder eller fritt kan bestemme arbeidsstedet sitt.

Prøvetid
I midlertidige arbeidsforhold - prøvetid maks halvparten av ansettelsestiden.

Fravær betalt av arbeidsgiver
Avtalen må ha opplysninger om hva slags fravær som blir betalt av arbeidsgiver.

Oppsigelse
Fremgangsmåte for å avslutte arbeidsforholdet. 

Lønn og godtgjørelse
Alle elementene som inngår i lønnen oppgis, inkludert godtgjørelser og naturalytelser.

Arbeidstid
Dersom den daglige eller ukentlige arbeidstiden varierer, skal avtalen opplyse om varierende arbeidstid og vaktendringer. 

Innleiers identitet
Bemanningsforetak må oppgi navn på innleier.

Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr
Avtalen skal opplyse om rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr. 

Ytelser til sosial trygghet som arbeidsgiver betaler for
Avtalen skal opplyse om ytelser som arbeidsgiver betaler for, herunder bl.a. navn på institusjonene som mottar innbetaling fra arbeidsgiver, for eksempel pensjonsordning.


Trenger du hjelp til å utarbeide nye arbeidsavtaler og vedlegg til arbeidsavtaler?