article banner
Nyheter

Nye regler for hjemmekontor

Hjemmekontor og hybridløsninger har blitt mye mer vanlig både under og etter pandemien. Regelverket må derfor tilpasses det moderne arbeidslivet. Det er fastsatt endringer i forskrift om arbeid som utføres fra arbeidstakers hjem. Den nye forskriften gjelder fra 1.juli 2022.

 

Den nye forskriften innebærer at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. I tillegg er det krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også ved hjemmekontor.

Endringene omfatter at det skal inngås skriftlig avtale om hjemmekontor. Den skal inneholde arbeidstid, omfang, forventet varighet, drift og vedlikehold av utstyr. Skriftlig avtale er ikke påkrevd der hjemmekontor skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene.

 

Når gjelder den nye forskriften?

Forskriften omfatter kun arbeid i eget hjem, som ikke er kortvarig eller sporadisk. Forskriften er gjeldende i de tilfellene hjemmekontoret er over en lengere periode eller at det blir en fast ordning. Er arbeidet kortvarig eller uregelmessig blir det betegnet som fjernarbeid. Eksempler på dette er hyttekontor eller arbeid fra togreise.

Arbeidstilsynet vil ha myndighet til å føre tilsyn for å påse at forskriften blir fulgt. Dette betyr ikke at arbeidstilsynet kan gjøre dette i arbeidstakers hjem, men at det gjennomføres på annet vis.  

 

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål knyttet til endringene i forskriften er du velkommen til å ta kontakt med din kontaktperson hos Grant Thornton.