article banner
Nye satser

Nye satser

Husk at du til enhver tid kan finne informasjon om viktige datoer, satser for renter, diett, kjøregodtgjørelse med mer på våre nettider under Aktuelle satser. Satsene er oppdatert med følgende nye rentesatser pr. 1. mai 2017:
•         Grunnbeløpet pr. 1. mai 2017 er fastsatt til kr 93 281 (økt fra kr 92 576 pr. 1. mai 2016)
•         Gjennomsnittlig grunnbeløp for 2017 er kr 93 281 (økt fra kr 91 740 for 2016)
 
Endringen i grunnbeløpet medfører også en endring i grensebeløpet for hvilke kortsiktige lån fra arbeidsgiver som skal skattlegges etter reglene for rimelige lån i arbeidsforhold. Det nye grensebeløpet (3/5 av folketrygdens grunnbeløp) er kr 56 180.

 

Aktuella satser