article banner
Nyhetsbrev

Ny rapporteringsstandard

Ny rapporteringsstandard for rapportering av regnskapsdata

I fjor sommer sendte Finansdepartementet et nytt forslag på høring angående innføring av et standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale, også kalt SAF-T (Standard Audit File Tax).

 

Opprinnelig hadde departementet en plan om å innføre kravet fra og med 1. januar 2017 gjennom ny forskrift til bokføringsloven, men av flere årsaker ser det nå ut til at dette først vil komme fra og med 1. januar 2018.

 

Hva er SAF-T?

SAF-T er en OECD-anbefaling for utveksling av et definert sett av regnskapsdata i et standardisert, men ikke teknisk spesifikt, format. Det er foreslått at standardiseringen i første omgang skal inneholder følgende elementer:

  • Kontospesifikasjon (hovedbok) og kunde- og leverandørspesifikasjon (reskontro)

 

SAF-T anbefalingen fra OECD inkluderer også følgende standardiseringer som kan implementeres senere:

 

  • Fakturadetaljer
  • Lager/varebevegelser (artikkel/varenivå)
  • Lønnsdata på transaksjonsnivå

 

Norge vil utvikle sin egen versjon av formatet og arbeidet vil skje trinnvis ved implementering av flere moduler og flere detaljnivå i påfølgende år. Alle regnskapssystem må kunne eksportere informasjon ut til en fil i SAF-T formatet. SAF-T filen vil bidra til forenkling av dialogen mellom skattyter og Skatteetaten, og misforståelser kan unngås.

Implementeringsfasen

Denne fasen kan for enkelte være krevende, særlig de med regnskapsinformasjon i flere datasystemer.

 

Anbefaling

Vi anbefaler å starte arbeidet med å kartlegge i hvilken grad din virksomhet er klar for rapportering på SAF-T format. Basert på dette bør man opprette en plan som beskriver hvilke tiltak som må gjennomføres for å imøtekomme kravene i SAF-T.

 

Velkommen til å ta kontakt med oss på Grant Thornton dersom det er spørsmål eller behov for bistand i forbindelse med kartlegging og overgang til SAF-T.