article banner
Nytt krav til regnskapssystemene

Høring angående endring i bokføringsforskriften SAF-T

Anne Jorun Oldereid Anne Jorun Oldereid

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i bokføringsforskriften: "Endringer i bokføringsforskriften mv. Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale". Forslaget er basert på en OECD-standard kalt SAF-T (Standard Audit File - Tax).

Det nye forslaget innebærer at bokføringspliktige i Norge (med noen unntak) blir pliktige til å ha bokførte opplysninger tilgjengelig i et spesifisert XML-format. Med bokførte opplysninger menes hovedbok inkludert kunde- og leverandørreskontro. I tillegg skal mva-koder og kontoplanen kunne konverteres til norsk kontoplan og kunne skrives ut i XML-formatet.

Høringsfristen for forskriften er satt til 1. oktober 2016, og det er forventet at endringene fra det tidspunkt blir vedtatt og gjeldende for bokføringsperioder som starter 1. januar 2017 eller senere. Dette betyr at tidsfristen for å få dette på plass, dersom forslaget blir vedtatt, er kort. Leverandørene av regnskapssystemer er ansvarlige for å tilpasse systemene til de nye kravene, men den bokføringspliktige må sørge for at de har et oppdatert regnskapssystem som etterlever de nye kravene.

Vi anbefaler at bokføringspliktige kontakter sin systemleverandør for regnskapssystemet for å sikre at leverandøren kan oppfylle kravene ovenfor. Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.