article banner
Skatt

Nye VOEC-regler og rapporteringsportal fra 2024

VOEC

Deklareringsunntaket for innførsel av varer under NOK 350 er fjernet. Alle varer som importeres til Norge må enten tolldeklareres gjennom tollmyndighetene eller importeres gjennom VOEC. Det vil påløpe merverdiavgift fra første krone på alle varer som importeres.

Deklareringsunntaket for varer med verdi under NOK 350 ble fjernet 1. januar 2020, samtidig som VOEC-ordningen (VAT On E-Commerce) ble opprettet. I en midlertidig overgangsperiode ble NOK 350 grensen opprettholdt for varer som selges utenfor VOEC-ordningen.

VOEC-ordningen er en forenklet merverdiavgifts rapportering for utenlandske næringsdrivende uten fast driftssted i Norge, som har salg av fjernleverbare tjenester eller varer av lav verdi (under 3.000 kroner) til norske privatpersoner.

Utenlandske selskaper som kun har omsatt varer til en verdi under NOK 350 har frem til nå ikke vært forpliktet til å registrere seg i VOEC-ordningen. De har derfor hatt mulighet til å omsette uten merverdiavgift.

 

Dokumentasjonskrav ved innførsel

VOEC-registrerte selskaper får et VOEC-nummer som skal oppgis til transportøren av varene. Det er transportøren som oppgir VOEC-nummeret digitalt til Tolletaten. Varer med manglende VOEC merking vil bli påført merverdiavgift ved innførsel som må betales av mottaker.

 

VOEC rapportering

  1. januar 2024 åpnet skatteetaten en ny portal for rapportering av merverdiavgift for VOEC-registrerte virksomheter.

Alle utenlandske næringsdrivende, inkludert de som allerede er registrert i det gamle VOEC-registeret, må etablere en ny konto i den nye portalen. Kontoen må kobles opp mot eksisterende VOEC-konto i Altinn, for overføring av tidligere innrapporteringer.