article banner
Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjett 2022 - Merverdiavgift

Merverdiavgift

Akupunktur, naprapati og osteopati

Det foreslås at merverdiavgiftsplikt for akupunktur inntrer fra 1. januar 2022.

Det foreslås videre at unntaket for naprapati og osteopati videreføres til 1. juli 2022, men slik at videreføringen av unntaket bare omfatter den som innen to måneder fra tidspunktet endringen i helsepersonelloven trer i kraft søker om autorisasjon som naprapat eller osteopat.

Tidfesting av omtvistede krav i bygge og anleggsbransjen og verftsindustrien

Det er vurdert endringer i merverdiavgiftsregelverket for entrepriser slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og innbetale merverdiavgift av omtvistede krav før tvisten er endelig avklart. Dette antas å være en særordning som anses som statsstøtte, og må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) før den kan iverksettes.

Utredning av merverdiavgift på skadeforsikring

Departementet arbeider videre med å se på konsekvensene av å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget til å omfatte skadeforsikring.