Forretningsmodellen er bildeler som går i sirkel, men selskapets vekstkurver peker rett til værs.

Elton John tenkte sikkert ikke på bilvrak med sin megahit «The Circle of Life» i 1994, men de som den gang kalte seg bilopphuggere kan nok ha fått en idé eller to.

Tidligere ble skadde og utslitte biler sendt rett i metallkverna. Noen plukket riktignok først ut omsettelige deler av populære bilmodeller som de kunne selge til flinke «mekkere». Da internett ble vanlig å bruke, ble det lettere å finne noen som trengte akkurat den delen.

– Dette førte til at flere deler ikke bare ble omsettelige, men også lønnsomme å plukke ut av kolliderte biler, sier Bjarte Kaldestad.

Han er norsk landssjef i Autocirc, og vi står sammen med ham i selskapets sentrallager på Vestby.

Det som tidligere var en lineær forretningsmodell – hvor de kvernet biler som hadde blitt produsert, kjøpt, kjørt og kollidert, er nå blitt en sirkulær bransje; et kretsløp som gir deler av bilen nytt liv.

grant thornton Norway

Ambisiøs aktør på hurtig fremmarsj

– Vi tar kondemnerte kjøretøy inn til våre anlegg rundt omkring i Norge, hvor vi miljøsanerer og kvalitetstester dem. Så plukker vi bilene fra hverandre sånn at gode, brukte originaldeler kan gjenbrukes til å reparere skader på ellers velfungerende biler, forteller Kaldestad.

I det flunkende nye lageret på 10.000 kvadratmeter gaper hyllene ennå tomme imot oss, men bare dager senere skal de begynne å ta imot varer. Så mye som opptil 300.000 bildeler skal det være plass til på det meste.

Selskapet med hovedsete i Sverige, har hovedavdelinger også i Norge og Finland.

– Visjonen vår er å strukturere bildelebransjen med økt søkelys på gjenbruk av brukte originaldeler. Dette gjør vi for å skape god sirkulærøkonomi, men også for å angripe miljømessige utfordringer nasjonalt og globalt, sier norgessjefen.

Grunnlagt i Sverige så sent som i 2019, har Autocirc allerede 930 ansatte i syv europeiske land, og en omsetning på rundt 2,2 milliarder svenske kroner. Dermed er det ingen overdrivelse å si at selskapet har brakt en ny internasjonalisering og profesjonalisering inn i bransjen.

campaign image

Ledende rådgiver med på reisen

Grant Thornton har bistått Autocirc i denne raske veksten, ikke minst her i Norge. Stine Schei er oppdragsansvarlig for selskapet, og synes det er en veldig spennende kunde å ha:

– Vi i Grant Thornton ønsker å være en ledende rådgiver for dynamiske virksomheter. Vi har fått lov til å følge dem helt fra oppstarten, og jeg blir helt rørt av å få være med på denne reisen som er så viktig for sirkulærøkonomien, sier hun.

Det norske datterselskapet ble opprettet i februar 2022, men de har allerede kjøpt opp 11 virksomheter her til lands; godt etablerte aktører med lang historikk. Kaldestad er helt klar på at det har vært viktig for ham å ha en samarbeidspartner som takler det høye tempoet.

– De hadde store og ambisiøse visjoner også for den norske delen av konsernet, og vi skjønte at vi måtte ha med oss en aktør med stor, faglig tyngde, sier Kaldestad i Autocirc.

campaign image

Ifølge Norgessjefen har Grant Thornton vært med på hele reisen, med alt fra å være strategiske rådgivere til daglig regnskapsdrift og bilagsføring.

– De er også med oss nå når vi gjør strukturelle endringer og bygger konsernet i Norge, med rådgivning rundt krav i lover og regelverk som regulerer hvordan vi kan operere som et norsk selskap, sier han.

Det daglige arbeidet håndteres av Mustafa Onur Dinc, Assistant Manager i Grant Thornton. Han motiveres av å være en del av et selskap som satser så tydelig på å utvide sitt tjenestespekter innen bærekraftsrapportering, og er veldig fornøyd med å få jobbe for en så tydelig sirkulærøkonomisk aktør som Autocirc.

– Jeg bistår Bjarte med løpende økonomiske oppgaver, som blant annet å utarbeide periodiske rapporteringer, budsjetter og prognoser. Det frigjør tid for ham, og gjør at han kan konsentrere seg om kjernevirksomheten, sier Dinc.

campaign image

Fortsatt store ambisjoner

For en virksomhet med Autocircs ambisjoner og hurtige vekst, er det helt avgjørende å ha gode hjelpere og rådgivere – virksomheten kan nemlig være mer komplisert enn man først får inntrykk av.

Det er også en annen, viktig utfordring som følger med å være en sentral rådgiver for et ungt selskap som vokser så fort som det Autocirc gjør, nemlig fart:

– Å kunne respondere raskt, men likevel levere kvalitet, er noe vi prioriterer høyt. Det er viktig for oss å kunne gi gode svar på de spørsmålene som kommer – og det er jo ikke alltid alle svarene er like enkle, smiler Schei.

– Vi er ivaretatt på alle mulige gode måter. Også med tanke på hva som er riktig for Autocirc å gjøre fremover, slår Kaldestad fast.